dimarts, 20 de novembre de 2018

Uns carrers ben explicats (i II)

Amb tota seguretat, l’autor que més ha estudiat i més dades ha donat sobre els nostres carrers és Antoni Massanell Esclassans. Des de la seva privilegiada posició d’arxiver de la Comunitat de Preveres, ha tingut accés a documents molt antics que ell ha pentinat a consciència i li han permès fer diversos estudis històrics. Tota la informació sobre carrers (origen del nom i altra) l’ha publicada en dues iniciatives extraordinàries. La primera és la sèrie d’articles amb la capçalera «Dels carrers de Vilafranca» al setmanari Tothom. El primer apunt va sortir el 3 de juny de 1972 i l’últim el 27 de juliol de 1974. Cada article versa sobre un o més carrers, dels quals dona molta informació fins aleshores desconeguda.

La segona aportació va ser la bonica Petita història de les denominacions vials vilafranquines compreses dins els recinte que cloïa la muralla. Hi explica en detall els noms dels carrers del nucli antic i al final inclou un apèndix amb una llista llarguíssima de noms que no ha sabut identificar amb cap dels actuals, probablement perquè eren noms efímers, com ho demostra els escassos registres documentals (en aquest blog ja hem parlat alguna vegada que els llocs reben noms de vegades només coneguts per un grup reduït de persones, com una família, que no traspassen a l’àmbit públic). El llibre conté unes boniques il·lustracions de Josep Ruiz.
 

Després de Massanell, Jaume Bricullé Grases va fer un treball des de l’Ajuntament, inèdit, molt esquemàtic, que recull tots els noms de carrers i inclou els més nous, dels quals aporta la data d’aprovació (i, de força d’ells, transcriu l’acord de ple o de Junta de Govern). Un any després, va publicar un reportatge a El 3 de Vuit, en què resumeix els principals canvis de noms que s’han produït al llarg de la història i repassa també succintament tots els noms que han tingut els carrers, especificant l’any que es documenta cadascun.

Finalment, pocs mesos abans de l’aparició del nostre llibre, Josep Soler Martí publica per sorpresa el llibre Els carrers de Vilafranca del Penedès, un llibre molt ben editat per Andana que només recull els carrers actuals, sense referències de noms pretèrits. Hi ha imatges i informació interessants sobre personatges locals, però també sobreinformació enciclopèdica de personatges, llocs i conceptes coneguts.

Hi ha altres autors que també han ofert dades sobre el nomenclàtor de carrers de la vila, tot i que sense voluntat d’aplegar-los tots. Per exemple, Josep Bosch domina la Vilafranca medieval, inclosa la seva configuració urbanística, i Manuel Benach, al llibre Els vilafranquins del segle XX, col·labora en la causa amb un apartat molt interessant i necessari sobre els noms populars de la vila, i un altre amb un resum de la història de la nomenclatura de carrers.


Bibliografia:
 • Massanell Esclassans, Antoni. “Dels carrers de Vilafranca”. Tothom, del núm. 173 (3/06/1972) al núm. 285 (27/07/1974)
 • Massanell Esclassans, Antoni. Petita història de les denominacions vials vilafranquines compreses dins els recinte que cloïa la muralla. Fundació Antoni i Vicenç Mestres Jané, 1985
 • Bricullé Grases, Jaume. "Els noms dels carrers de Vilafranca del Penedès. Història i nomenclatures." Ajuntament de Vilafranca, 2003 [inèdit]
 • Bricullé Grases, Jaume. “El nom sí que fa la cosa. Els canvis de nom dels carrers”. El 3 de Vuit, 23/04/2004.
 • Martí Soler, Josep. Els carrers de Vilafranca del Penedès. Andana, 2014
 • Josep Bosch. Blog <http://elpenedesmedievaljb.blogspot.com/>
 • Benach, Manuel. Els vilafranquins del segle XX.

diumenge, 11 de novembre de 2018

Uns noms de carrers ben explicats (I)

Abans que publiquéssim el nostre llibre sobre els noms de lloc del terme de Vilafranca, ningú havia tingut la vocació d’aplegar tots els noms del terme, però, en canvi, sí que hi havia hagut iniciatives per recollir i estudiar els noms de carrers de forma més o menys completa. Aquests estudis són desiguals quant a l’exhaustivitat, la metodologia, la profunditat..., però tots han fornit de dades el nostre treball que, al nostre entendre, és el que té un esperit de completesa major sense caure en la sobreinformació. En aquest apunt i el següent, farem un repàs d’aquests treballs, que vol ser també un homenatge als pioners.

El primer a parlar dels noms dels carrers de Vilafranca en conjunt i en detall fou Pere Regull Pagès. Va ser el creador i conservador de l’arxiu bibliogràfic del Museu de Vilafranca que va portar el seu nom durant molts anys (fins a la seva integració al Centre de Documentació VINSEUM), cosa que ja indica que va tenir accés a moltes obres de temàtica vilafranquina. Va publicar una sèrie d’articles a la Gaseta de Vilafranca els anys 1928 i 1929, reeditats el 1970 en una recull de materials en homenatge a Pere Regull, Antoni Massanell i Pere Giró. Regull repassa amb un estil amè i distret els noms que tenien i havien tingut els carrers de la vila, classificant-los pel seu significat: urbanisme, religió, personatges, política, societat... Es queixa del mal costum (en boga fins fa ben poc; vegeu l’apunt «Pobre Rodríguez») d’emprar només el cognom per a denominar carrers, cosa que en més d’una ocasió indueix a error (com ha passat amb els carrers de Vidal, Valls, Llorens, Milà...). Totes les seves observacions són pioneres i és citat per tots els estudiosos posteriors.

Aquest treball de Regull va ser completat poc després per Manuel Trens, a les pàgines dels Quaderns Mensuals d’Acció, amb dos articles publicats entre octubre i desembre del 1928. Mossèn Trens valorava positivament la feina de Regull i aportava tota una sèrie de noms i de dades que havia trobat en documentació antiga (avançant-se a la tasca en què Massanell s’especialitzarà).
Primera pàgina del primer dels dos articles de Trens

Posteriorment, el 1932, Pere Mas i Perera dedica dues pàgines del seu Vilafranca del Penedès a resumir amb una prosa diàfana l’origen de tots els noms de carrers (llevat del de la Paloma, origen incert encara avui).

Del 1949 data la Guía de Vilafranca (amb el topònim en català!), sense firma però que s’atribueix al prolífic i polifacètic Manuel Benach. És un llibret que descriu tot d’aspectes de la vila, de manera molt succinta, entre els quals el nomenclàtor de carrers i places. En dona informació molt bàsica però molt encertada: origen del nom, data de bateig o primera documentació (de vegades, molt antiga) i altres noms (que inclou també els populars). Hi ha dos detalls curiosos: l’un és el comentari sobre el carrer del Parlament, del qual diu «una de las calles menos parlamentarias» (!); i l’altre sobre el carrer de la Soledat, del qual diu que el nom ve de l’existència d’un «fuerte... situado en un rincón de la calle», extrem aquest sobre el qual no hem pogut esbrinar res més.

Portada del llibret de Benach

Continuarà...

------------------------
Bibliografia:
 • Regull, Pere. “Dels carrers de Vilafranca”. Gaseta de Vilafranca, 1928-29, núm. 54 i següents. [reproduïts a: Edició d’homenatge a Pere Giró, Antoni Massanell i Pere Regull. Museu de Vilafranca, 1970]
 • Trens, Manuel. “Els carrers de Vilafranca”. Quaderns mensuals d’acció, oct. 1928, núm. 34, pàg. 271.
 • Trens, Manuel. “Els carrers de Vilafranca (II)”. Quaderns mensuals d’acció, nov.-des. 1928, núm. 35, pàg. 278.
 • Mas i Perera, Pere. Vilafranca del Penedès. Ed. Barcino, 1932 («Enciclopèdia Catalunya»).
 • Guía de Vilafranca. 1949