divendres, 12 d’octubre del 2018

Quedem a 8MWX+H6Vivim uns dies en què, com altres moments dels últims 100 anys, la política intervé amb força en la toponímia tradicional. Això coincideix amb l’aparició de diverses eines tecnològiques per geolocalitzar indrets de tot el planeta que cada vegada més estan implementant tant el ciutadà corrent com el món professional. Per tot això, em pregunto si la manera tradicional de situar-nos i orientar-nos, amb els noms de lloc, s’ha acabat. M’intentaré explicar.

Al sistema ja conegut de coordenades (latitud i longitud) i de sistemes de posicionament per satèl·lit (GPS i altres), s’hi sumen des del 2014 els plus codes, un sistema desenvolupat per Google. «Un plus code és com una adreça», diu el web del desenvolupador, amb l’avantatge que no depèn de si l’indret que busquem té nom de lloc o de carrer. Això significa que qualsevol punt de planeta té el seu propi plus code, amb independència del país on sigui, de la llengua, del grau de poblament, de l’accessibilitat, de disquisicions polítiques... Un plus code té una llargada de 10 caràcters, amb el signe + abans dels dos últims. Els primers 4 indiquen l’àrea del planeta; els darrers, l’àrea local, amb una precisió de 14 x 14 metres. (Segons he pogut comprovar, si Google reconeix la vostra ubicació, els primers 4 caràcters, els de l’àrea general, es poden ometre, i així se simplifica «l’adreça».) Per exemple, l’Ajuntament de Vilafranca està situat al carrer de la Cort, 14: el seu plus code és 8FH38MWX+H6. Els mapes de Google ja el reconeixen: copieu-lo al cercador i us hi portarà ipso facto.

Un altre sistema amb voluntat d’arribar a tot el planeta, de manera uniforme, i amb una precisió de 3m2 és What3words. En aquest cas, l’adreça és més amable i més suggerent: es converteix en 3 paraules unides per un punt (de moment, l’aplicació només funciona en una vintena de llengües, entre les quals no hi ha el català). Així, l’adreça de l’Ajuntament de Vilafranca és ///metido.aparta.estalla (!?). Ja hi ha empreses i institucions que l’han integrat als seus productes i a la seva logística: Mercedes, Land Rover, Creu Roja, Nacions Unides i altres empreses de logística, transports i correus. Això sí, és necessari utilitzar la seva app.

L’avantatge d’aquests sistemes (i d’altres, com Geohash, Mapcode...) és que són extraordinàriament útils per situar-se en llocs del planeta sense una adreça tradicional o amb pocs noms coneguts. En una situació d’emergència, sigui en una zona habitada o remota, la precisió ha de ser màxima.

A tot això afegim-hi el fet que cada vegada més la gent envia per missatgeria instantània la ubicació (paraula culta ja del tot popularitzada, en el sentit de lloc de quedar o de destinació), en perjudici de l’adreça o el nom de lloc tradicional. Hem passat de tenir un mapa al cotxe per buscar-hi el nostre objectiu resseguint carreteres, pobles i carrers, a tenir un navegador o un mòbil en el qual tan sols ens fixem en una fletxeta.

Per tot això, doncs, em pregunto: «Deixarem de fer servir els noms de lloc i les adreces tradicionals?».

-------------------------
Colofó

Com situar l’Ajuntament de Vilafranca?:

   Adreça tradicional:   carrer de la Cort, 14
   Coordenades:            41°20'47.3"N+1°41'53.0"E (i 41.346515, 1.6975258,19)
   Plus code:                 8FH38MWX+H6
   What3words:            ///metido.aparta.estalla

Quina us agrada més?