dimarts, 26 de juliol de 2022

Puntualitzacions sobre Francesc de Paula Bové i el seu carrer

El carrer lateral de l’escola Baltà Elias, al barri de Sant Julià, porta per nom Francesc de Paula Bové. Està dedicat a aquest músic vilafranquí, autor de diverses obres (sardanes, caramelles, goigs, nadales...), moltes editades per l'editorial Boileau, i del llibre El Penedès. Folklore dels balls, danses i comparses populars (1926).
 

Hi ha diversos misteris al voltant de la seva figura, que intentarem resoldre definitivament. Comencem pel seu any de naixement. Trobem divergències a diversa bibliografia: la placa del carrer, el llibre de Josep Martí Els carrers de Vilafranca i el blog Barrinaire diuen que va néixer el 1875; la Viquipèdia, el web de l’editorial Boileau i un llibre de l’editorial Dinsic, sobre músiques per a gralles, el 1876; a la fitxa sobre l’autor de la Biblioteca Digital de España, el 1878. Nosaltres, al llibre Els noms de lloc de Vilafranca..., vam publicar que fou el 1875. Consultat sobre això, en Daniel Sancho troba la inscripció de naixement al llibre corresponent de l’arxiu eclesiàstic de Santa Maria, que diu així: "Francisco, Nicasio, Juan», nascut el 20/10/1878 i batejat el 27/10/1878. Els pares eren Magí Bover, ebenista, del Catllar, i Maria Trius, de Vilafranca. Per tant, primer misteri resolt: la data correcta és 1878.

Però en Bové està de pega, perquè l’any de la seva mort també ha suscitat dubtes, tot i que menys. Totes les referències anteriors coincideixen: el 1950. Però a l'edició moderna del llibre de Bové
El Penedès. Folklore dels balls... 
(Ed. Vilatana, 1990) diu 1949. Desfem el dubte: un anunci al Panadés confirma que fou el 1950 (Panadés 4/03/1950).

 

Finalment, quin any es va batejar el carrer? Nosaltres, en fer el nostre llibre, no vam poder consignar la dada. Josep Martí (a Els carrers de Vilafranca) diu que l’acord de bateig data del 1969 i, ara posteriorment, ho hem pogut trobar. L’acord de ple del 20 d’agost de 1969 diu textualment així: «Dar, de conformidad con la propuesta de la Alcaldia, el nombre de F. de P. Bové Trius a la calle de nueva obertura, que, paralela a la de Juan XXIII y Pedro III, conduce desde la de Eugenio D’Ors hasta diseminado, honrando así la memoria de dicho convecino, fallecido en 1 de Marzo de 1950, que tanto destacó artísticamente en la composición e interpretación de música folklórica y costumista».
[Respecte de la data de naixement de la Viquipèdia, vam editar l'article amb la correcció el 26/07/2022]